FAQ-Tiếng Việt

Share This:

1. Những ai có thể tham dự?

Quý Cha Tuyên Úy; quý Trợ Úy; quý Trợ Tá; quý Huấn Luận Viên; quý Huynh Trưởng; quý người phối ngẫu và con nhỏ.

2. Có giới hạn cho bao nhiêu Huynh Trưởng/Trợ Tá có thể ghi danh đi từ từng đoàn không?

Không.

3. Hiệp Sĩ 18 tuổi trở lên nếu thăng cấp trước Đại Hội Về Đất Hứa VI có thể ghi danh tham dự Đại Hội được không?

Được. Hiệp Sĩ 18 tuổi trở lên có thể ghi danh bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2016. Khi ghi danh xin đánh vào chỗ “Hiệp Sĩ sẽ thăng cấp trước Đại Hội”. Phần thăng cấp sẽ được chứng nhận bởi Ban Chấp Hành Trung Ương. Luật lệ hủy bỏ ghi danh xin xem câu hỏi số 10 và 11.

4. Những quan khách được mời phải đăng ký tham dự Đại Hội như thế nào?

– Các quan khách được mời cũng phải đăng ký qua trang mạng www.tntt.org và trả lệ phí đăng ký.
– Quý Cha Được Mời: Ban Ghi Danh cần Lá Thư Chứng Nhận (Celebret) từ Bề Trên trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

5. Những Huynh Trưởng và Trợ Tá có thể đem vợ/chồng và con nhỏ đi theo được không?

Được. Tất cả những ai muốn tham dự Đại Hội, ngoại trừ các Quan Khách Đặc Biệt, đều phải ghi danh. Xin vui lòng đăng ký các thành viên trong gia đình qua mạng www.tntt.org và bấm vào đăng ký thích hợp cho vợ/chồng hoặc cho con cái của quý vị
– Dưới 6 tuổi: (được tặng áo t-shirt và goody bag)
     $20.00 nếu ghi danh trước ngày 30 tháng 4 năm 2016;
     $40.00 trước ngày 31 tháng 5 năm 2016
     $65.00 trước ngày 15 tháng 6 năm 2016
– 6 đến 11 tuổi:
     $100.00 nếu ghi danh trước ngày 30 tháng 4 năm 2016;
     $120.00 trước ngày 31 tháng 5 năm 2016
     $145.00 trước ngày 15 tháng 6 năm 2016
– 12 tuổi trở lên:
     $150.00 nếu ghi danh trước ngày 30 tháng 4 năm 2016;
     $170.00 trước ngày 31 tháng 5 năm 2016
     $195.00 trước ngày 15 tháng 6 năm 2016
– Vợ/Chồng: $180 (lệ phí bình thường cho người lớn)

6. Những ai được coi là thành viên trong gia đình?

Các thành viên thuộc gia đình của quý thành viên TNTT chỉ bao gồm:
– Vợ/Chồng
– Con cái dưới 18 tuổi (age 17 and under as of June 30, 2016)

7. Lệ phí cho Đại Hội là bao nhiêu?

Tất cả những ai trên 18 tuổi ghi danh đi tham dự đều trả lệ phí giống nhau.
$180.00 nếu ghi danh trước ngày 30 tháng 4 năm 2016;
$200.00 trước ngày 31 tháng 5 năm 2016;
$225.00 trước ngày 15 tháng 6, 2016;

8. Lệ phí bao gồm những gì?

Lệ phí bao gồm 3 đêm nghỉ, ăn uống, sử dụng các phương tiện sinh hoạt tại retreat center, và các chương trình sinh hoạt của Đại Hội.
*** Xin quý tham dự viên đem theo túi ngủ. It’s dormitory style, please check out www.lakewilliamson.org for more information.

Lake Williamson Retreat Center sẽ có quầy bán những món ăn vặt Đại Hội. Xin quý tham dự viên mang theo tiền mặt để có thể mua những món ăn này.

9. Hạn chót để ghi danh là ngày nào?

Ngày 15 tháng 6, 2016.
*** Ban Ghi Danh (BGD) sẽ không nhận đơn sau ngày 15 tháng 6, 2016.

10. Hạn chót để hủy bỏ ghi danh là ngày nào?

Hạn chót để hủy bỏ ghi danh là ngày 15 tháng 6 năm 2016. *** Ban Ghi Danh sẽ hoàn trả lệ phí, nhưng sẽ giữ lại $20.00 phí hành chánh cho những đơn ghi danh bị huỷ bỏ.

11. Nếu tôi báo cho Ban ghi danh sau ngày 15 tháng 6 năm 2016 là tôi không thể tham dự được Đại Hội như đã dự tính và đã nộp đơn và đóng lệ phí, tôi có được hoàn lại tiền không?

Nếu bạn báo cho ban ghi danh sau ngày 15 tháng 6 năm 2016 là bạn không đi tham dự Đại hội được, thì tiền lệ phí sẽ KHÔNG được hoàn trả lại. Không có trường hợp ngoại lệ.

12. Làm thế nào để ghi danh?

A. Tạo một tài khoản tại trang nhà www.tntt.org.
· Đến trang mạng http://www.tntt.org
· Từ trang nhà, bấm vào “TNTT Connect”
· Nếu bạn là thành viên mới, bấm vào “New Visitor Registration” để tạo một tài khoản mới, nếu bạn có tài khoản rồi thì đăng nhập vào tài khoản của bạn.
B. Trả lệ phí cho Niên Liễm TNTT($0). Phần này buộc phải hoàn tất để tiếp tục thực hiện những bước kế tiếp ở dưới.
· Từ trang nhà, bấm vào “TNTT Store”
· Chọn hàng “Membership” dưới phần “Shop for”. Sau đó, bấm vào “Go”.
· Bấm vào “TNTT Member”.
· Bấm “Add To Cart”. Sau đó bấm nút “Checkout” để hoàn tất phần thanh toán trả tiền “TNTT membership”, ($0.00).
C. Trả lệ phí cho sự kiện Về Đất Hứa.
· Từ trang nhà, bấm vào “TNTT Store”
· Chọn “Event” dưới link “Shop for”. Sau đó nhấn vào “Go”.
· Nhấn vào “Đại Hội Về Đất Hứa VI”.
· Nhấn nút “Add To Cart”. Sau đó bấm nút “Checkout” để hoàn tất phần thanh toán trả lệ phí cho Đại Hội,

13. Ngoài việc đăng ký và trả lệ phí trên mạng, còn có thêm giấy tờ nào cần phải hoàn tất và gửi về cho Ban Ghi Danh hay không?

Có. Đoàn của bạn cần gởi cho Ban Ghi Danh một lá thư chứng nhận từ Cha Tuyên Úy/Cha Sở và Đoàn Trưởng là tất cả mọi người trong nhóm đã trải qua việc kiểm chứng hình sự cũng như đã học qua lớp Bảo Vệ Trẻ Em Của Chúa (VIRTUS/Protecting God’s Children hoặc lớp tương dương).

14. Những đơn tham dự (giấy) và lệ phí gửi về cho ai?

Xin vui lòng gửi đơn tham dự và lệ phí về (đóng dấu bưu điện trước ngày 15 tháng 6 năm 2016):
Ban Ghi Danh VĐHVI
2100 Lee Hwy #508
Arlington, Virginia 22201
Chi phiếu viết cho: VEYM

15. Thời gian nhận và trả phòng là khi nào?

Giờ Nhận Phòng: 2h00 chiều Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016
Giờ Trả Phòng: 12h00 trưa Chúa Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2016

16. Tôi sẽ đến sớm hơn 1 ngày – Tôi có thể check-in vào phòng sớm không?

Bạn có thể vào sớm hơn 1 ngày. Lệ phí sẽ là $90/phòng (tối đa là 4 người)